Dziś jest niedziela, 4 grudnia 2022 , Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny

Historia

Dnia 19 sierpnia 1959 roku Minister Przemysu Cikiego powoa Zasadnicz Szko Zawodow dla Pracujcych, co wizao si bezporednio z zapotrzebowaniem Wytwrni Sprztu Komunikacyjnego na wykwalifikowanych robotnikw. Szkoa swoj dziaalno rozpocza 1 wrzenia 1959 roku i bya jedyn z pierwszych szk zawodowych na Lubelszczynie, za uczniami modzi, okoo 20-letni ludzie, ktrzy rwnoczenie byli pracownikami WSK. Miecia si pocztkowo w zaadaptowanym dla jej potrzeb, jednopitrowym budynku znajdujcym si na terenie WSK. Zajcia teoretyczne prowadzone byyw dwch salach lekcyjnych na pierwszym pitrze, a zajcia warsztatowe w tym samym budynku na parterze i pitrze.W pierwszym roku nauki powstay dwie klasy, w ktrych uczyo si 99 uczniw.Nauka trwaa 3 lata i odbywaa si przez sze dni w tygodniu: trzy dni zaj teoretycznych i trzy dni zaj warsztatowych. Pierwszych 53 absolwentw opucio szko w 1961 roku.

Dynamiczny rozwj WSK zwiksza zapotrzebowanie na wykwalifikowan kadr pracownikw. Szkoa rozpocza wic prowadzenie dwufazowego naboru uczniw. Wytwrnia zacza pozyskiwa wykwalifikowanych absolwentw naszej szkoy, dwa razy w cigu roku, w styczniu i czerwcu. Ten szybki rozwj szkoy spowodowa konieczno budowy nowoczesnych warsztatw szkolnych, ktre powstay na terenie WSK w 1965 roku (o powierzchni 1800 m2 , w 1959 - 80 m2). Adoptujc dotychczasowe pomieszczenia warsztatowe, uzyskano nowe pracownie. W ten sposb w 1966 roku szkoa dysponowaa ju siedmioma salami lekcyjnymi.W dziesitym roku pracy szkoa liczya ju 16 klas, do ktrych uczszczao 535 uczniw.

Jednym z najwaniejszych wydarze byo przeniesienie zaj do nowego budynku (8 padziernika 1970r.) W roku szkolnym 1991/92 Wytwrnia Sprztu Komunikacyjnego 'PZL- widnik' S.A. przekazaa szkole warsztaty wraz z majtkiem i wyposaeniem, ktre stanowi gospodarstwo pomocnicze. Asortyment wykonywanych prac jest rnorodny, co znakomicie przygotowuje manualnie uczniw.

Pierwszym dyrektorem szkoy by Waldemar Jung. Przez pierwsze dwa lata w szkole nie pracowali nauczyciele etatowi, nie byo te bibliotekarki, chocia bya ju biblioteka.Pierwsze technikum - Technikum Mechaniczne dla Pracujcych powoane zostao decyzj Ministra Przemysu Maszynowego dnia 1 wrzenia 1970 roku. Utworzono je w zwizku z zapotrzebowaniem zakadu na kadr techniczn. Uczniami byli pracownicy WSK, ktrzy po ukoczeniu ZSZ, chcieli podwyszy swoje kwalifikacje zawodowe. Zapotrzebowanie na nauk byo tak due, e od 1970 organizowano kursy przygotowujce do egzaminw eksternistycznych z zakresu ZSZ.W lutym 1971 roku otwarte zostao Technikum Mechaniczne Zaoczne, a we wrzeniu tego roku Technikum Mechaniczne Modzieowe na podbudowie ZSZ.

W roku szkolnym 1970/71 rozpoczyna funkcjonowanie biblioteka z prawdziwego zdarzenia. Na jej potrzeby przekazano dwa pomieszczenia, zatrudniono bibliotekark i uporzdkowano ksigozbir, ktry ju wwczas liczy 5753 woluminy
(obecnie okoo 26 000). Zesp Szk Technicznych powoany zosta decyzj Ministra Przemysu Maszynowego w maju 1971 roku. W 1972 roku rozpocza prac kolejna szkoa - Liceum Zawodowe. Nastpnymi szkoami byy: Zasadnicza Szkoa Zawodowa Wieczorowa, Technikum Mechaniczne Wieczorowe, Podstawowe Studium Zawodowe (na potrzeby OHP). Szkoa przeywaa swj najwikszy rozkwit w latach 1980 -86. W 64 oddziaach klasowych uczyo si okoo 1600 uczniw, pracowao 140 nauczycieli.

W 1991 roku w okresie przeksztace restrukturyzacyjnych WSK, szkoa zostaa przejta przez Kuratorium Owiaty w Lublinie. Zachodzce zmiany spoeczne i potrzeby rynku pracy, prowadziy do powstawania kolejnych szk, ksztaccych w innych ni dotychczas zawodach: Policealne Studium Mechaniczne Policealne Studium Zawodowe - informatyczne i powstae w 1996 roku Liceum Ekonomiczne i Liceum Techniczne. Wan dat w historii szkoy jest 26 maja 2000r., kiedy decyzj Rady Powiatu widnickiego powoano w miejsce istniejcego Zespou Szk Technicznych Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej.


człowiek - najlepsza inwestycja

Strona internetowa została zmodernizowana w ramach projektu „Ustawiczna @-dukacja w powiecie świdnickim”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego