Dziś jest niedziela, 4 grudnia 2022 , Imieniny: Barbary, Krystiana, Berny

Grono Pedagogiczne - kontakt

Dyrektor PCEZ

Anna Goral - anna.goral@pcez.pl

Wicedyrektor PCEZ ds. Dydaktyki Oglnej i Wychowania

Alina Grochowicz - alina.grochowicz@pcez.pl

Wicedyrektor PCEZ ds. Ksztacenia Zawodowego

Janusz Maruszak - janusz.maruszak@pcez.pl

Kierownik Centrum Ksztacenia Praktycznego

Witold Reszka - witold.reszka@pcez.pl

Kierownik Internatu

Leszek Onuszkiewicz - leszek.onuszkiewicz@pcez.pl

Jzyk Polski

Alina Grochowicz - alina.grohowicz@pcez.pl
Iwona Kapczuk - iwona.kapczuk@pcez.pl
Jolanta Nowak - jolanta.nowak@pcez.pl
Renata Resiak - renata.resiak@pcez.pl
Dorota Rzucido - dorota.rzucidlo@pcez.pl
Katarzyna Mdrachowska - katarzyna.madrachowska@pcez.pl

Jzyk Angielski

Anna Boek - anna.bozek@pcez.pl
Agnieszka Szymaska - agnieszka.szymanska@pcez.pl
Agnieszka Mackiewicz - agnieszka.mackiewicz@pcez.pl

Jzyk Niemiecki

Izabella Wojciechowska - izabella.wojciechowska@pcez.pl

Jzyk Francuski

Agnieszka Bogucka - agnieszka.bogucka@pcez.pl

Jzyk Hiszpaski

Agnieszka Bogucka - agnieszka.bogucka@pcez.pl

Historia

Iwona Kapczuk - iwona.kapczuk@pcez.pl
Barbara Daszko - barbara.daszko@pcez.pl
Marta Kulik - marta.kulik@pcez.pl

Biologia

Anna Goral - anna.goral@pcez.pl
Jolanta Wiechnik - jolanta.wiechnik@pcez.pl

Geografia

Ewa Michaek - ewa.michalek@pcez.pl

Wiedza o Spoeczestwie

Beata Golacik - beata.golacik@pcez.pl
Barbara Daszko - barbara.daszko@pcez.pl

Matematyka

Alina Jdrasik - alina.jedrasik@pcez.pl
Iwona Kot?Skorupa - iwona.kot-skorupa@pcez.pl
Agnieszka Chodecka - agnieszka.chodecka@pcez.pl
Magdalena Wjcik - magdalena.wojcik@pcez.pl

Przysposobienie Obronne

Bogdan Baszczuk - bogdan.blaszczuk@pcez.pl

Fizyka

Maciej Mankiewicz - maciej.mankiewicz@pcez.pl
Dominika Hermanowska-Kwiatek - dominika.hermanowska-kwiatek@pcez.pl

Chemia

Agnieszka Chodecka - agnieszka.chodecka@pcez.pl
Dominika Hermanowska-Kwiatek - dominika.hermaszewska-kwiatek@pcez.pl

Wychowanie Fizyczne

Bogdan Baszczuk - bogdan.blaszczuk@pcez.pl
Janusz Kostrzewa - janusz.kostrzewa@pcez.pl
Irena Stankiewicz?Kostrzewa - irena.stankiewicz-kostrzewa@pcez.pl
Dariusz Zdunek - dariusz.zdunek@pcez.pl

Religia

Beata Golacik - beata.golacik@pcez.pl
Marta Kulik - marta.kulik@pcez.pl

Przedmioty Informatyczne

Beata Jakimiuk - beata.jakimiuk@pcez.pl
Boena Mrozik - bozena.mrozik@pcez.pl
Elbieta Sobieszek - elzbieta.sobieszek@pcez.pl
Magdalena Wjcik - magdalena.wojcik@pcez.pl
Iwona Kot?Skorupa - iwona.kot-skorupa@pcez.pl

Przedmioty Zawodowe Mechaniczne

Janusz Maruszak - janusz.maruszak@pcez.pl
Grzegorz Doroba - grzegorz.doroba@pcez.pl
Elbieta Migut - elzbieta.migut@pcez.pl
Lidia Wicek - lidia.wiacek@pcez.pl
Jolanta Wiechnik - jolanta.wiechnik@pcez.pl
Bogusaw Rycki - boguslaw.rozycki@pcez.pl

Przedmioty Zawodowe Lotnicze

Micha Piat - michal.pilat@pcez.pl
Sawomir Gaz - slawomir.glaz@pcez.pl
Marcin Skoczek - marcin.skoczek@pcez.pl

Przedmioty Zawodowe Ekonomiczne

Anna Goral - anna.goral@pcez.pl
Wiesawa Jankowska - wieslawa.jankowska@pcez.pl
Elbieta Sobieszek - elzbieta.sobieszek@pcez.pl
Joanna Szaek - joanna.szalek@pcez.pl
Anna Chwil - anna.chwil@pcez.pl

Przedmioty Zawodowe Elektryczne

Grayna wiklak - grazyna.cwiklak@pcez.pl

Nauczyciele Zaj Praktycznych

Witold Reszka - witold.reszka@pcez.pl
Jan Koty - jan.koltys@pcez.pl
Zbigniew Prokop - zbigniew.prokop@pcez.pl
Bogusaw Rycki - boguslaw.rozycki@pcez.pl
Zbigniew Rzewski - zbigniew.rzazewski@pcez.pl

Wychowawcy w Internacie

Leszek Onuszkiewicz - leszek.onuszkiewicz@pcez.pl
Zbigniew Koprianiuk - zbigniew.koprianiuk@pcez.pl
Alicja Kozak - alicja.kozak@pcez.pl
Rafa Pydy - rafal.pydys@pcez.pl
Anna Jasiska - anna.jasinska@pcez.pl
Kazimierz Rejmak - kazimierz.rejmak@pcez.pl

Pedagog

Teresa Malesa - teresa.malesa@pcez.pl

Psycholog

Monika Prokop - monika.prokop@pcez.pl

Szkolni Doradcy Zawodowi

Lucyna Janowska - lucyna.janowska@pcez.pl
Joanna Szaek - joanna.szalek@pcez.pl

Biblioteka

Hanna Pyra - hanna.pyra@pcez.pl
Joanna migowska - joanna.smigowska@pcez.pl


człowiek - najlepsza inwestycja

Strona internetowa została zmodernizowana w ramach projektu „Ustawiczna @-dukacja w powiecie świdnickim”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego